Edo

Nostalgia of the Edo period, first name of Kyoto. Prosperous period during which the arts flourished in Edo.